Oferta

Zajmuję się projektowaniem:

Każdy projekt jest wynikiem ścisłej współpracy z klientem, która przebiega według niżej ogólnie opisanego procesu. Składa się on z kilku etapów:

 • pierwszy etap
  przeprowadzenie analizy i zdefiniowanie potrzeb klienta.
 • drugi etap
  kształtowanie wstępnych koncepcji, czemu towarzyszy powstawanie szkiców i w zależności od projektu i uzgodnień z klientem, roboczych makiet. Określenie funkcji i przedstawienie klientowi kilku rozwiązań. Wspólny wybór najlepszego kierunku.
 • trzeci etap
  uszczegółowienie wybranego projektu, dobór materiałów, ustalenie kolorystyki. Prezentacja projektu w postaci wizualizacji bądź rysunków- w zależności od decyzji klienta.
 • czwarty etap
  opracowanie detali, przygotowanie dokumentacji technicznej.
 • piąty etap
  na życzenie klienta nadzór realizacji projektu.

Czas trwania procesu uzależniony jest od złożoności projektu i ilości faz (np. gdy dochodzi nadzór autorski). Przeprowadzenie każdego etapu zgodnie z powyższymi założeniami owocuje projektem spełniającym potrzeby klienta i wiąże się z satysfakcją zarówno po stronie odbiorcy jak i projektanta.