Projekt amfiteatru na dziedzińcu zamku

Zamek Krzyżtopór wzniesiony w XVII wieku i jest obecnie jedną z największych ruin rezydencji magnackich w Europie.
Ideą projektu jest podniesienie atrakcyjności zamku poprzez nadanie nowej funkcji kulturowej. W tym celu powstał projekt amfiteatru na dziedzińcu głównym zamku.