Wystawa portretu trumiennego

Sarmacka tradycja tworzenia portretu trumiennego z XVII i XVIII pozostawiła w Polsce liczne zbiory. Zaprojektowana wystawa ma na celu przybliżenie zjawiska dzisiejszemu odbiorcy w postaci ekspozycji w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Projekt jest współczesną interpretacją castrum doloris (z łac. zamku boleści). Portrety umieszczone zostały na ścianach zewnętrznych ekspozycji, natomiast w miejscu centralnym, na podwyższeniu, znajduje się trumna z wizerunkiem zmarłego naświetlająca pierwotne miejsce umieszczania portretu.